PhytoChi CZ PhytoChi SK PhytoChi PL

logo500-pj-CZ

Kustovnica (Lycium spp.)

KustovniceLatinský názov: Lycium spp.

Čeľaď: Solanaceae, ľuľkovité

Používa sa: plod

Vlastnosti:  jinové tonikum, zlepšuje zrak, zlepšuje kvalitu pleti, vyživuje pečeň a obličky, doplňuje životné esencie (sperma), antioxidačné, antimutagénne.

Najbežnejšie tradičné využitie: celková slabosť, strata energie, bolestivý chrbát a kolená, zvonenie alebo hučanie v ušiach, závrat, cukrovka, rozmazané videnie, kašeľ, erotické sny s výronom semena, sexuálne poruchy.

Použitie v súčasnosti:

– vnútorné: vedľajšie toxické účinky chemoterapie a rádioterapie

– vonkajšie:  spáleniny, vredy, preležaniny, omrzliny, vyrážky

Všeobecné informácie: V tradičnej medicíne je najznámejšou vlastnosťou plodu kustovnice jej schopnosť zlepšiť zrak – je to dokumentované už viac ako 15 storočí. Súčasný výskum konečne dokázal túto vlastnosť vedecky podporiť. Zistilo sa, že plod kustovnice nielen obsahuje veľké množstvo betakaroténu (asi 8 mg/100 g), ale že tento sa nachádza vo vysoko biologicky aktívnej forme, ktorú organizmus ihneď zužitkuje.

Betakarotén však nie je jediný nutrient, ktorý plod kustovnice obsahuje. Ďalej je bohatý na aminokyseliny (polovica vo voľnej forme), ostatné vitamíny (B1, B2, C, kyselina nikotínová atď.), polysacharidy, ktoré majú na pokusné zvieratá imunomodulačný účinok a ďalšie nutrienty. Orálna aplikácia plodu kustovnice ľuďom počas rôznych štúdií spôsobila zlepšenie obranných funkcií organizmu pacientov, zvýšenie hladiny peroxidovej dismutázy (SOD) a hemoglobínu, ale aj zníženie hladiny lipidových peroxidov a zníženie príznakov senility, čo ukazuje, že polysacharidy sú zrejme dôležitou aktívnou zložkou plodu kustovnice. Ešte pred 25 rokmi sa americkí vedci na polysacharidy dívali iba ako na karbohydráty (ako škrob a cukor), ktoré dodávajú organizmu energiu a okrem toho nemajú žiadne ďalšie funkcie. Zo svojich výskumov rýchle účinkujúcich prírodných liekov boli navyknutí všímať si iba okamžité reakcie, takže buď nevedeli, aký postoj zaujať k niečomu, čo účinkuje pomaly, alebo nemali trpezlivosť, ktorá je taká typická pre Starý svet. Až keď z Japonska, Číny a Európy začalo prenikať stále viac dôkazov aj o vlastnostiach polysacharidov, americkí vedci zbystrili pozornosť. Teraz už konečne pripustili, že určité karbohydráty (polysacharidy) hrajú pre naše zdravie dôležitú rolu a nedodávajú len energiu.

Inou dobre známou a dlhodobo preverenou vlastnosťou plodu kustovnice je jej schopnosť zlepšiť kvalitu pleti a „skrášliť pacienta“ a ďalej vraj pomáha spomaliť proces starnutia. Alopaticky zameraným americkým vedcom bude toto tvrdenie určite pripadať smiešne. Rôzne štúdie však dokázali, že plod kustovnice má veľké množstvo pozitívnych účinkov, medzi ne patria antioxidačné, posilňujúce imunitu, antimutagénne, hypoglykemické, hypolipidemické, hypotenzívne atď. – z ktorých všetky prispievajú k spomaleniu procesu starnutia a pomáhajú nám dožiť sa vyššieho veku. Skrášľovacia schopnosť plodu kustovnice azda má tiež svoj vedecký základ, aby sa ospravedlnilo jej používanie v kozmetike a starostlivosti o pokožku. Súčasné laboratórne výskumy totiž dokazujú nielen jej antioxidačné účinky, ale aj jej schopnosť zvyšovať hydroxyprolínovú hladinu kože u myší vedúcu k zvýšeniu kolagénovej syntézy. Všetky tieto efekty pomáhajú zlepšovať kvalitu pokožky.

Niekedy sa využívajú aj plody Lycium barbarum L., kustovnice cudzej, ktoré sú však menšie. Druh rastie aj u nás ako rumovisková krovina.